Monthly Archives: April 2013

HBA Reset ESXi 5

För att få en nyzoonad host att upptäcka presenterade datastores behöver man “glitcha” HBA:n. För att göra detta utan att behöva boota om hosten, öppna en SSH session mot aktuell maskin och kör nedanstående : echo “scsi-qlalip” > /proc/scsi/qla2xxx/”hbanr” Ex. … Continue reading Continue reading

Posted in ESXi, Vmware | Tagged , , , | Comments Off on HBA Reset ESXi 5

Förlänga CRL med CA-servern offline

För att förlänga revokeringslistan när CA-servern är offline måste du ha åtkomst till CA-certifikatet. CA-certifikatet måste installeras i ditt Personal Certifikat Store på maskinen du ska arbeta på. Re-sign CRL InFile OutFile Giltigthetsperiod Days:Hours certutil -v -f -sign “PKI LAB … Continue reading Continue reading

Posted in PKI | Tagged , , | Comments Off on Förlänga CRL med CA-servern offline

Group Policy – Rensa säkerhetsfilter med Powershell

Följande script rensar samtliga objekt som börjar med S-* i säkerhetsfiltret på en GPO. Cls Import-Module grouppolicy #Ange policynamn här $PolicyName = “Server_Generic_Admin_Computer” $Aces = Get-GPPermissions -Name $PolicyName -All $RandomAces = $Aces ForEach ($Ace in $RandomAces) { #Tar bort allt … Continue reading Continue reading

Posted in Powershell | Tagged , , , | Comments Off on Group Policy – Rensa säkerhetsfilter med Powershell

Byta version på Windows 2008 R2 Standard till Enterprise

Kör följande kommando med en licensnyckel för Enterprise DISM /online /Set-Edition:ServerEnterprise /ProductKey: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , , | Comments Off on Byta version på Windows 2008 R2 Standard till Enterprise

Räkna grupper på en användare i Active Directory

Räkna antalet grupper som en användare ligger med i.  Detta kräver att Quest Active Roles cmdlets är installerat är laddat som modul då Microsoft tyvärr inte har någon bra cmdlet för detta. (Get-QADMemberOf [HSAID] -Indirect -SizeLimit 0).count -Indirect gör att sökningen … Continue reading Continue reading

Posted in Powershell | Tagged , , | Comments Off on Räkna grupper på en användare i Active Directory

Enkel felhantering i Powershell

Ofta när något går fel i ett script fortsätter scriptet utan att alla variabler finns att tillgå. I de flesta cmdlets finns -ErrorAction Stop vilket kan fungera men inte alltid. En enkelt sätt är att sätta denna sträng efter de … Continue reading Continue reading

Posted in Powershell | Comments Off on Enkel felhantering i Powershell

Ladda moduler i Powershell

Det finns flertalet moduler som kan laddas i Powershell. För att exemplevis kunna hantera Active Directory måste modulen för detta laddas. Modulen ingår i Remote Administration Toolkit, RSAT som måste vara installerat på maskinen. Lista tillgängliga moduler Get-Module -ListAvailable För … Continue reading Continue reading

Posted in Powershell | Tagged | Comments Off on Ladda moduler i Powershell

Powershell – Grupphantering Active Directory

För att söka ut användare i en specifik grupp Get-ADGroupMember DnsAdmins För att även söka i alla grupper inom gruppen ovan Get-ADGroupMember DnsAdmins -Recursive Continue reading

Posted in Powershell | Tagged , | Comments Off on Powershell – Grupphantering Active Directory

Starta powershellscript som Scheduled Task

Se bilden nedan för att starta ett powershellscript som Scheduled Task i Windows. Kommandot blir Powershell.exe Argumenten blir -command “& ‘D:\Script\PSScript.ps1′ “ Continue reading

Posted in Powershell | Tagged , | Comments Off on Starta powershellscript som Scheduled Task

Group Policy Permission – Inconsistent permissions in SYSVOL

Problem: When you click on a policy you get: The permissions for this GPO in the SYSVOL folder are inconsistent with those in Active Directory. It is recommended that tehse permissions be consistent. To change the SYSVOL permissions to thos … Continue reading

Posted in Active Directory | Tagged , | Comments Off on Group Policy Permission – Inconsistent permissions in SYSVOL