Monthly Archives: May 2013

Rensa gamla patchar och backupfiler efter installation av SP1 i windows 2008 R2

Har du en server där windows katalogen är onödigt stor och Servicepack 1 har installerats så kan man köra följande kommando. Att tänka på är att det inte går att avinstallera SP1 efter man använt kommandot. dism /online /cleanup-image /spsuperseded Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , , | Comments Off on Rensa gamla patchar och backupfiler efter installation av SP1 i windows 2008 R2

Disable SSLv2 i Windows 2008R2

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\Schannel\Protocols\SSL 2.0\Server] “Enable”=dword:00000000 Continue reading

Posted in Windows | Comments Off on Disable SSLv2 i Windows 2008R2

“Osynlig” data på Windows

Om man får ett larm på en windows 2003 server att disken är full och man inte hittar anledningen t.ex en logg som skenar, databasfiler som växt eller liknande. Kan problemet vara Netbackup och Shadow copy, Ibland kan Netbackup missa … Continue reading Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , , , | Comments Off on “Osynlig” data på Windows

Performance registry corruption på Windows

Om Operations Manager larmar med titeln Performance registry corruption på en server. Verifiera genom att starta perfmon och försöka lägga till en counter. Är till exempel alla counters ersatta med nummer är Performance counters korrupta. Kör kommandot för att återskapa … Continue reading Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , , | Comments Off on Performance registry corruption på Windows

Error när du försöker lägga till roller i Server Manager i i Windows 2008 R2

När server manager startar och samlat alla info får du bara Error. Samtidigt i Eventloggen Microsoft-Windows-ServerManager/Operational log Could not discover the state of the system. An unexpected exception was found: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800706BE): The remote procedure call failed. (Exception from HRESULT: … Continue reading Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on Error när du försöker lägga till roller i Server Manager i i Windows 2008 R2

Managing SPN with Setspn

Add SPN to an account in Active Directory after verifying that no duplicate exist in domain. setspn -S <SPN> <Account> i.e setspn -S http/web.mysite.se DOMAINMyServer Look for duplicate SPN:s in domain. You can specify domain by adding -T <domain>. setspn … Continue reading Continue reading

Posted in Active Directory | Comments Off on Managing SPN with Setspn

Vmware tools fyller applikationsloggen med Error in the RPC receive loop

I Windows kan Vmware tools börja spy event i Applikationsloggen på grund av en bugg i 5.1 versionen vi kör just nu. En workaround finns tillgänglig i länken nedan tills dess att vi installerar Update 1 som ska lösa problemet … Continue reading Continue reading

Posted in Vmware, Windows | Tagged , | Comments Off on Vmware tools fyller applikationsloggen med Error in the RPC receive loop