Monthly Archives: May 2013

Rensa gamla patchar och backupfiler efter installation av SP1 i windows 2008 R2

Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , , | Comments Off on Rensa gamla patchar och backupfiler efter installation av SP1 i windows 2008 R2

Disable SSLv2 i Windows 2008R2

Continue reading

Posted in Windows | Comments Off on Disable SSLv2 i Windows 2008R2

“Osynlig” data på Windows

Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , , , | Comments Off on “Osynlig” data på Windows

Performance registry corruption på Windows

Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , , | Comments Off on Performance registry corruption på Windows

Error när du försöker lägga till roller i Server Manager i i Windows 2008 R2

Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on Error när du försöker lägga till roller i Server Manager i i Windows 2008 R2

Managing SPN with Setspn

Continue reading

Posted in Active Directory | Comments Off on Managing SPN with Setspn

Vmware tools fyller applikationsloggen med Error in the RPC receive loop

Continue reading

Posted in Vmware, Windows | Tagged , | Comments Off on Vmware tools fyller applikationsloggen med Error in the RPC receive loop