Monthly Archives: August 2013

Stäng av papperskorgen i Windows Server 2008 R2

Skapa en regnyckel av typen DWORD (32-bit) med namn: NoRecycleFiles under: \HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Sätt värdet till 1. För att förändringen skall gå i kraft starta om servern. Continue reading

Posted in Windows | Comments Off on Stäng av papperskorgen i Windows Server 2008 R2