Monthly Archives: October 2013

Redirect i IIS7.5 baserat på UserAgent

För att möjliggöra redirekten måste modulen URL Rewrite installeras på servern. Laddas hem från följande hemsida http://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite I exemplet nedan ville vi filtrera ut IE10 klienter och skicka dem vidare till en annan sida. Useragenten för IE10 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE … Continue reading Continue reading

Posted in IIS | Tagged , , , , | Comments Off on Redirect i IIS7.5 baserat på UserAgent

Hantera rättigheter på Deleted Objects i Active Directory

Om du vill hantera rättigheterna för Deleted Objects i Active Directory måste du först ta ägarskap på objektet. Med verktyget ldp.exe kan du hantera detta på ett relativt enkelt sätt. 1. För att ldp.exe ska kunna se Deleted Objects måte du först lägga … Continue reading

Posted in Active Directory | Tagged , | Comments Off on Hantera rättigheter på Deleted Objects i Active Directory

Add photos to Active Directory users with Powershell

$Photo = [byte[]](Get-Content D:\Pictures\User1.jpg -Encoding byte) Set-ADUser User1 -Replace @{thumbnailPhoto=$Photo} This is a useful plugin for ADUC. http://www.dewdney.co.uk/adext/adext.zip

Posted in Active Directory | Tagged | Comments Off on Add photos to Active Directory users with Powershell