Monthly Archives: December 2013

Snapshotfel i Vmware quiescing

Snapshoten i Vmware får följande fel. “An error occured while quiescing the virtual machine. See the virtual machine’s eventlog for details”. I Error stacken finns ytterligare info: “The guest OS has reported an error during quiescing. The error code was: … Continue reading Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Snapshotfel i Vmware quiescing

Smartcard logon problems

You are able to logon to Windows but when logged on you cannot use “Run as another user” Error Message: A specified logon session does not exist. It may already have been terminated Reason: Certificates on the smart card is … Continue reading

Posted in Active Directory, PKI | Tagged , , | Comments Off on Smartcard logon problems

Signera powershellscript

#Här väljer du om du vill hämta certet från Store eller från fil, kommentera bort det som du vill använda. #För att hämta ut certifikatets thumbprint körs enklast #Dir Cert:CurrentUser/My $Cert=(dir Cert:CurrentUser\My\673B9FB4FB236E5667AA17886B348DABD4C036) #$Cert = Get-PfxCertificate ‘C:\Temp\CodeSigningCertificate.pfx’ #Timestamp används för att … Continue reading

Posted in Powershell | Comments Off on Signera powershellscript

Registrera RedHat servrar CLI

För att redhat servrar ska kunna uppdatera sig och få tillgång till Pakethanteraren måste man registrera servern mot Redhat och lägga till en subscription. Steg1 Konfigurera proxy för programmet Subscription-manager så den når redhat för registrering (OBS!! Dubbla streck när … Continue reading Continue reading

Posted in Guider, Linux | Tagged , , , , | Comments Off on Registrera RedHat servrar CLI