Monthly Archives: December 2013

Snapshotfel i Vmware quiescing

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Snapshotfel i Vmware quiescing

Smartcard logon problems

You are able to logon to Windows but when logged on you cannot use “Run as another user” Error Message: A specified logon session does not exist. It may already have been terminated Reason: Certificates on the smart card is … Continue reading

Posted in Active Directory, PKI | Tagged , , | Comments Off on Smartcard logon problems

Signera powershellscript

#Här väljer du om du vill hämta certet från Store eller från fil, kommentera bort det som du vill använda. #För att hämta ut certifikatets thumbprint körs enklast #Dir Cert:CurrentUser/My $Cert=(dir Cert:CurrentUser\My\673B9FB4FB236E5667AA17886B348DABD4C036) #$Cert = Get-PfxCertificate ‘C:\Temp\CodeSigningCertificate.pfx’ #Timestamp används för att … Continue reading

Posted in Powershell | Comments Off on Signera powershellscript

Registrera RedHat servrar CLI

Continue reading

Posted in Guider, Linux | Tagged , , , , | Comments Off on Registrera RedHat servrar CLI