Monthly Archives: March 2014

Move windows in Windows

1. Alt + Space 2. M 3. Use arrow keys to move windows

Posted in Windows | Comments Off on Move windows in Windows

Verify CRL and OCSP of a certificate

One way to verify the revocation status of a certificate is to use the certutil command. Export a certificate from store in DER format. Save it to i.e C:\Temp\Cert.der Open a command promt and type. certutil -url C:\Temp\Cert.der The URL … Continue reading

Posted in Certificate Services | Tagged , , , | Comments Off on Verify CRL and OCSP of a certificate

Memory Alert under Hardware status i vcenter

Om man har ett memory alert under hardware status fliken i vCenter som inte försvinner när man åtgärdar problemet finns det en KB från vmware som löser problemet. http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2061093 Continue reading

Posted in Vmware | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Memory Alert under Hardware status i vcenter

Remote Desktop Gateway

Vid anslutning mot DMZ servrar m.h.a remote desktop gateway (rdg.lio.se), får användaren felmeddelandet, fel användarnamn eller lösenord. Anledningen till felet har med att klienten som försöker ansluta nyttjar fel NTLM version för authenticering. Öppna gpedit.msc, gå till Computer Configuration -> … Continue reading Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Remote Desktop Gateway