Monthly Archives: May 2016

Problem att ansluta till Remote Desktop

Problem: När du försöker ansluta till en maskin får du felet “Kunde inte ansluta” I loggen RemoteDesktopServices-RdpCoreTS får du felet “RDP_TCP: An error was encountered when transitioning from StatePreparingX224CC in response to Event_ERROR_SendingX224CC (error code 0x0).” Orsak: Remote Desktop pekar … Continue reading Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Problem att ansluta till Remote Desktop