Byta version på Windows 2008 R2 Standard till Enterprise

Kör följande kommando med en licensnyckel för Enterprise

DISM /online /Set-Edition:ServerEnterprise /ProductKey: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

This entry was posted in Windows and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.