Category Archives: IIS

Redirect i IIS7.5 baserat på UserAgent

För att möjliggöra redirekten måste modulen URL Rewrite installeras på servern. Laddas hem från följande hemsida http://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite I exemplet nedan ville vi filtrera ut IE10 klienter och skicka dem vidare till en annan sida. Useragenten för IE10 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE … Continue reading Continue reading

Posted in IIS | Tagged , , , , | Comments Off on Redirect i IIS7.5 baserat på UserAgent

HTTP Redirect with ASP

To redirect i.e IIS to child  site that is called FRT do the following. Put a file into the webroot called default.asp ang paste this line in to it. <%response.redirect “/FRT”%>

Posted in IIS | Comments Off on HTTP Redirect with ASP

Konfigurera IIS att använda Certificate Trust List

Konfigurera IIS att använda Certificate Trust List Detta dokument beskriver kortfattat hurman konfigurerar IIS till att använda en CTL (Certificate Trust List) Importera LIO Standard CTL (innehåller samtliga rootutfärdare för SITHS samt LIO intern Root CA). Logga på web servern … Continue reading Continue reading

Posted in IIS, PKI | Tagged , , , | Comments Off on Konfigurera IIS att använda Certificate Trust List