Category Archives: Vmware

Memory Alert under Hardware status i vcenter

Om man har ett memory alert under hardware status fliken i vCenter som inte försvinner när man åtgärdar problemet finns det en KB från vmware som löser problemet. http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2061093 Continue reading

Posted in Vmware | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Memory Alert under Hardware status i vcenter

Power off VM via command line ESXi

Using the ESXi 5.x esxcli command to power off a virtual machine The esxcli command can be used locally or remotely to power off a virtual machine running on ESXi 5.x. For more information, see the esxcli vm Commands section … Continue reading Continue reading

Posted in ESXi, Vmware | Tagged , , | Comments Off on Power off VM via command line ESXi

Sätta advanced settings på virtuella maskiner under drift

I vanliga fall när man ska sätta en ny advanced setting måste man stänga av VM:en och peta in inställningen och sedan starta upp den igen, via PowerShell/PowerCLI så kan man göra detta under full drift. Dock så kan en … Continue reading Continue reading

Posted in Powershell, Vmware | Tagged , , , , | Comments Off on Sätta advanced settings på virtuella maskiner under drift

Vmware tools fyller applikationsloggen med Error in the RPC receive loop

I Windows kan Vmware tools börja spy event i Applikationsloggen på grund av en bugg i 5.1 versionen vi kör just nu. En workaround finns tillgänglig i länken nedan tills dess att vi installerar Update 1 som ska lösa problemet … Continue reading Continue reading

Posted in Vmware, Windows | Tagged , | Comments Off on Vmware tools fyller applikationsloggen med Error in the RPC receive loop

HBA Reset ESXi 5

För att få en nyzoonad host att upptäcka presenterade datastores behöver man “glitcha” HBA:n. För att göra detta utan att behöva boota om hosten, öppna en SSH session mot aktuell maskin och kör nedanstående : echo “scsi-qlalip” > /proc/scsi/qla2xxx/”hbanr” Ex. … Continue reading Continue reading

Posted in ESXi, Vmware | Tagged , , , | Comments Off on HBA Reset ESXi 5

Vmware – vmkfstools

From thick to thin disk vmkfstools -K yourdisk.vmdk

Posted in Vmware | Comments Off on Vmware – vmkfstools

Vmware, Slow console for Win2008-R2 on ESX 4.1

By  default the video RAM (Edit Settings/Video/Video Ram) is set to 8meg.  With that setting VM Tools will not install the WDDM driver. You need to  increase the ram to 32meg before doing VM Tools. If you don’t change the … Continue reading

Posted in Vmware | Tagged , , | Comments Off on Vmware, Slow console for Win2008-R2 on ESX 4.1