Category Archives: Windows

Move windows in Windows

1. Alt + Space 2. M 3. Use arrow keys to move windows

Posted in Windows | Comments Off on Move windows in Windows

Enkel sökning i Windows firewall-logg

Starta Powershell som administratör För att söka efter RECEIVE och port 135 kan du skriva Select-String -Path C:\Windows\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log -Pattern “RECEIVE” | Select-String ” 135 ” Notera mellanslagen innan och efter 135. Detta för att söka efter just porten som har … Continue reading Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Enkel sökning i Windows firewall-logg

VSS error eventid 8193

Får man VSS error meddelanden eventid 8193 “Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine ConvertStringSidToSid. hr = 0x80070539” och ett fel i Netbackup: V-79-32772-8982 – Final error: 0x80042316 – 0x80042316 (2147754774) V-79-10000-11233 – VSS Snapshot error. A Microsoft … Continue reading Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , | Comments Off on VSS error eventid 8193

En temporär profil laddas vid inloggning

Om man ser en popup varning när man loggar in på en server eller om det loggas ett event att du loggas in med en temporär profil så har något gått fel med windows profilhantering. Event id i applikations loggen … Continue reading Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , | Comments Off on En temporär profil laddas vid inloggning

Manuell Bluescreen

I Windows finns en funktion för att Manuellt initiera en blåskärm för att dumpa minnet vid fel som inte resulterar i en automatisk blåskärm. Inställningen i Windows görs på följande sätt Gå in registret på servern (regedit.exe) I följande katalog … Continue reading Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on Manuell Bluescreen

Find out what process is using a specific port

Sometimes you need to find out which process is using a specifc port. It could be a server hammering your firewall or for some other reason. To find out the process, follow these steps. Log on to the server/client. 1. … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on Find out what process is using a specific port

Installation .net 3.5.1 i Windows Server 2012

Vissa program kräver version 3.5.1 utav .NET Framework i Windows Server 2012 trots att version 4.5 är tillgängligt i operativsystemet. Exempel på sådana program är Microsoft SQL 2012 och Veritas Storage Foundation. För bakåt kompabilitet har Microsoft lagt med 3.5.1 som … Continue reading Continue reading

Posted in Powershell, Windows | Comments Off on Installation .net 3.5.1 i Windows Server 2012

Stäng av papperskorgen i Windows Server 2008 R2

Skapa en regnyckel av typen DWORD (32-bit) med namn: NoRecycleFiles under: \HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Sätt värdet till 1. För att förändringen skall gå i kraft starta om servern. Continue reading

Posted in Windows | Comments Off on Stäng av papperskorgen i Windows Server 2008 R2

Rensa gamla patchar och backupfiler efter installation av SP1 i windows 2008 R2

Har du en server där windows katalogen är onödigt stor och Servicepack 1 har installerats så kan man köra följande kommando. Att tänka på är att det inte går att avinstallera SP1 efter man använt kommandot. dism /online /cleanup-image /spsuperseded Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , , | Comments Off on Rensa gamla patchar och backupfiler efter installation av SP1 i windows 2008 R2

Disable SSLv2 i Windows 2008R2

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\Schannel\Protocols\SSL 2.0\Server] “Enable”=dword:00000000 Continue reading

Posted in Windows | Comments Off on Disable SSLv2 i Windows 2008R2