En temporär profil laddas vid inloggning

Om man ser en popup varning när man loggar in på en server eller om det loggas ett event att du loggas in med en temporär profil så har något gått fel med windows profilhantering.
Event id i applikations loggen som indikerar är eventid 1511 med source Microsoft-Windows-User Profiles Service och inne håller texten “Windows cannot find the local profile and is logging you on with a temporary profile. Changes you make to this profile will be lost when you log off.”

Detta kan hända när man tar bort katalogen under c:\users på fel sätt, alltså bara går in och deletar dem.

När windows skapar en temporär profil så läggs det in en Backup fil på SID:n (SID.bak) i profillistan i registret. Detta görs för att berätta för systemet att något är fel med profilen i fråga och att du ska få en temporär profil vid inlogg.

Stegen för att lösa problemet:
1. Logga in som ett Administratorkonto. (Ett som inte har med den felaktiga profilen att göra)
2. Gör en backup på profilens katalog under c:\users\Användarnamn och ta bort katalogen om den finns.
3. I registret leta upp HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
4. Ta bort .bak SID:en som hör till kontot som har problem. (Registernyckeln så finns användarnamnet som ett värde)
5. testa genom att logga in som det kontot och se att den får en riktig profil och en userkatalog under c:\users

Länk till Microsoft KB
http://support.microsoft.com/kb/947242

This entry was posted in Windows and tagged , , , , . Bookmark the permalink.