Enkel felhantering i Powershell

Ofta när något går fel i ett script fortsätter scriptet utan att alla variabler finns att tillgå.

I de flesta cmdlets finns -ErrorAction Stop vilket kan fungera men inte alltid. En enkelt sätt är att sätta denna sträng efter de kommandon du vill kontrollera.

If ($? -eq $false) {Exit}

This entry was posted in Powershell. Bookmark the permalink.