Enkel sökning i Windows firewall-logg

Starta Powershell som administratör

För att söka efter RECEIVE och port 135 kan du skriva

Select-String -Path C:\Windows\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log -Pattern “RECEIVE” | Select-String ” 135 ”

Notera mellanslagen innan och efter 135. Detta för att söka efter just porten som har mellanslag runt sig och inte allt annat i loggen.

 

This entry was posted in Windows and tagged , , . Bookmark the permalink.