Förlänga CRL med CA-servern offline

För att förlänga revokeringslistan när CA-servern är offline måste du ha åtkomst till CA-certifikatet.

CA-certifikatet måste installeras i ditt Personal Certifikat Store på maskinen du ska arbeta på.

Re-sign CRL InFile OutFile Giltigthetsperiod Days:Hours
certutil -v -f -sign “PKI LAB ISSUING CA.crl” “PKI LAB ISSUING CA2.crl” 180:00

This entry was posted in PKI and tagged , , . Bookmark the permalink.