HBA Reset ESXi 5

För att få en nyzoonad host att upptäcka presenterade datastores behöver man “glitcha” HBA:n. För att göra detta utan att behöva boota om hosten, öppna en SSH session mot aktuell maskin och kör nedanstående :

echo “scsi-qlalip” > /proc/scsi/qla2xxx/”hbanr”

Ex.

Kolla först nr på HBA:erna genom:
ls /proc/scsi/qla2xxx

Kör sedan kommandot för respektive nr:
echo “scsi-qlalip” > /proc/scsi/qla2xxx/1

echo “scsi-qlalip” > /proc/scsi/qla2xxx/2

Klart.

This entry was posted in ESXi, Vmware and tagged , , , . Bookmark the permalink.