Installation .net 3.5.1 i Windows Server 2012

Vissa program kräver version 3.5.1 utav .NET Framework i Windows Server 2012 trots att version 4.5 är tillgängligt i operativsystemet. Exempel på sådana program är Microsoft SQL 2012 och Veritas Storage Foundation. För bakåt kompabilitet har Microsoft lagt med 3.5.1 som en feature i operativet men har inte lagt med filerna för installation, man får väl anta att det är för att spara plats.

Ett prowershell kommando som installerar .net 3.5.1 featuren:
Add-WindowsFeature NET-Framework-Features -Source \\s-hpman15\eXpress\hpfeatures\ws12-x64-en_us\dist\sources\sxs

Där source är vart man har windows server 2012 media. Ovan nämnda UNC share fungerar i prod.

This entry was posted in Powershell, Windows. Bookmark the permalink.