Manuell Bluescreen

I Windows finns en funktion för att Manuellt initiera en blåskärm för att dumpa minnet vid fel som inte resulterar i en automatisk blåskärm.
Inställningen i Windows görs på följande sätt
Gå in registret på servern (regedit.exe)
I följande katalog skapa en nyckel enligt nedan.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Name : CrashOnCtrlScroll
Data Type : REG_DWORD
Value : 1

Man triggar blåskärmen genom att trycka CTRL + scroll lock + scroll lock

This entry was posted in Windows and tagged , , , . Bookmark the permalink.