“Osynlig” data på Windows

Om man får ett larm på en windows 2003 server att disken är full och man inte hittar anledningen t.ex en logg som skenar, databasfiler som växt eller liknande. Kan problemet vara Netbackup och Shadow copy, Ibland kan Netbackup missa att ta bort sin shadow copy data och då bli den kvar. Problemet uppstår mest på fysiska servrar eftersom det är där vi använder traditionell LAN backup med hjälp av Netbackup.

Vid backup av C: kommer Shadowcopy mest troligt lägga filer på D:. För att kontrollera fall du blivit drabbad kan man högerklicka på en disk i my computer och välja properties och sedan fliken Shadow Copies. I rutan Select a volume finns det en column som heter Used motsvarar den ditt saknade utrymme kan man använda en metod beskriven i länken nedan. Om volymen som har Used värdet i fyllt inte är samma som du har saknat utrymme på så kan det vara så att volymen sparar sin shadowcopy data på din problem volym.

http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH83223

Det går i all enkelhet ut på att man går in på disken som har data i Used kolumnen och välja settings och sedan sätta Maximum Size till Use Limit till något lägre t.ex 300 MB. Shadow copy ska då automatiskt ta bort datan. Efter det kan man slå tillbaka till no limit igen eller sätta en limit av hur mycket Shadow copy får använda av disken.

Har även hänt på windows 2008 R2. Där ligger filerna under den dolda katalogen “System Volume information”

This entry was posted in Windows and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.