Performance registry corruption på Windows

Om Operations Manager larmar med titeln Performance registry corruption på en server. Verifiera genom att starta perfmon och försöka lägga till en counter. Är till exempel alla counters ersatta med nummer är Performance counters korrupta.

Kör kommandot för att återskapa performance counters: lodctr /R
Kommandot kräver inte omstart
Att tänka på är att 3:e parts counters inte skapas om med detta kommando.

http://support.microsoft.com/?kbid=300956

This entry was posted in Windows and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.