Powershell – Grupphantering Active Directory

För att söka ut användare i en specifik grupp
Get-ADGroupMember DnsAdmins

För att även söka i alla grupper inom gruppen ovan
Get-ADGroupMember DnsAdmins -Recursive

This entry was posted in Powershell and tagged , . Bookmark the permalink.