Redirect i IIS7.5 baserat på UserAgent

För att möjliggöra redirekten måste modulen URL Rewrite installeras på servern. Laddas hem från följande hemsida http://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
I exemplet nedan ville vi filtrera ut IE10 klienter och skicka dem vidare till en annan sida.

Useragenten för IE10
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
Useragenten för IE10 compatibility view
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
I och med att MSIE versionen ändras när compatibility view ändras använder vi Trident/6.0 som är en unik siffra för IE10

I web.config för siten läggs följande kod in under <configuration> <system.webserver>

<rewrite>
<rules>
<rule name=”IE10 redirect” patternSyntax=”ECMAScript” stopProcessing=”true”>
<match url=”.*” ignoreCase=”true” negate=”false” />
<conditions logicalGrouping=”MatchAny” trackAllCaptures=”false”>
<add input=”{HTTP_USER_AGENT}” pattern=”Trident/6.0″ />
</conditions>
<action type=”Redirect” url=http://mysite.local appendQueryString=”false” redirectType=”Found” />
</rule>
</rules>
</rewrite>

En restart av websiten eller en IIS reset kan behövas för att få det att fungera.

This entry was posted in IIS and tagged , , , , . Bookmark the permalink.