Registrera RedHat servrar CLI

För att redhat servrar ska kunna uppdatera sig och få tillgång till Pakethanteraren måste man registrera servern mot Redhat och lägga till en subscription.

Steg1
Konfigurera proxy för programmet Subscription-manager så den når redhat för registrering (OBS!! Dubbla streck när man skriver options till subscription manager)
subscription-manager config –server.proxy_hostname=proxy.domain.se –server.proxy_port=8080

Steg2
Registrera servern mot redhat
subscription-manager register –username=admin-example –password=secret
Gick registreringen igenom kommer Servern att visas på Redhat cutomer portal som registrerad. Du kommer få tillbaka något liknande när registreringen har gått igenom.
The system has been registered with id: 9764452a-020a-48d2-91ea-7bdf5c9a0ff1
Ett alternativ är att köra med alternativet autosubscribe så ska man slippa steg 3 subscription-manager register –username=admin-example –password=secret –autosubscribe

Steg3
Logga in på Redhat Customer Portal (http://access.redhat.com/)
Gå in under Subscriptions -> Subscription management -> units
Tryck antingen Auto attach subscription to all units eller tryck på servernamnet och attach subscriptions där.

Källor
https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Deployment_Guide/registering-cmd.html
https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Subscription_Management/1/html/RHSM/rhsm-http-proxy.html

This entry was posted in Guider, Linux and tagged , , , , . Bookmark the permalink.