Remote Desktop Gateway

Vid anslutning mot DMZ servrar m.h.a remote desktop gateway (rdg.lio.se), får användaren felmeddelandet, fel användarnamn eller lösenord.
Anledningen till felet har med att klienten som försöker ansluta nyttjar fel NTLM version för authenticering.

Öppna gpedit.msc, gå till Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> Security Options.
Editera Policyn: “Network Security: LAN Manager authentication level” konfigurera “Send NTLMv2 response only”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.