Sätta advanced settings på virtuella maskiner under drift

I vanliga fall när man ska sätta en ny advanced setting måste man stänga av VM:en och peta in inställningen och sedan starta upp den igen, via PowerShell/PowerCLI så kan man göra detta under full drift. Dock så kan en del inställningar behöva en omstart för att de ska slå igenom.

Nedan är ett exempel, byt ut till de advanced settings som du vill göra.

$vms = Get-VM server1,server2,server3


foreach ($vm in $vms) {


New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name isolation.tools.diskWiper.disable -Value TRUE -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name isolation.tools.diskShrink.disable -Value TRUE -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name isolation.tools.copy.disable -Value TRUE -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name isolation.tools.paste.disable -Value TRUE -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name isolation.tools.dnd.disable -Value TRUE -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name isolation.tools.setGUIOptions.enable -Value FALSE -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name isolation.device.connectable.disable -Value TRUE -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name isolation.device.edit.disable -Value TRUE -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name vmci0.unrestricted -Value FALSE -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name log.rotateSize -Value '1000000' -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name log.keepOld -Value '10' -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name tools.setInfo.sizeLimit -Value '1048576' -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name guest.command.enabled -Value FALSE -Confirm:$false -Force:$true
New-AdvancedSetting -Entity $vm -Name tools.guestlib.enableHostInfo -Value FALSE -Confirm:$false -Force:$true


}

This entry was posted in Powershell, Vmware and tagged , , , , . Bookmark the permalink.