Signera powershellscript

#Här väljer du om du vill hämta certet från Store eller från fil, kommentera bort det som du vill använda.
#För att hämta ut certifikatets thumbprint körs enklast
#Dir Cert:CurrentUser/My
$Cert=(dir Cert:CurrentUser\My\673B9FB4FB236E5667AA17886B348DABD4C036)
#$Cert = Get-PfxCertificate ‘C:\Temp\CodeSigningCertificate.pfx’
#Timestamp används för att garantera gitligheten efter att certet löpt ut.
Set-AuthenticodeSignature -Filepath “C:\Powershell\Test.ps1” -certificate $Cert -TimeStampServer “http://timestamp.verisign.com/scripts/timstam.dll”

This entry was posted in Powershell. Bookmark the permalink.