Stäng av papperskorgen i Windows Server 2008 R2

Skapa en regnyckel av typen DWORD (32-bit) med namn: NoRecycleFiles under: \HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
Sätt värdet till 1.

För att förändringen skall gå i kraft starta om servern.

This entry was posted in Windows. Bookmark the permalink.