Tag Archives: ctl

Konfigurera IIS att använda Certificate Trust List

Konfigurera IIS att använda Certificate Trust List Detta dokument beskriver kortfattat hurman konfigurerar IIS till att använda en CTL (Certificate Trust List) Importera LIO Standard CTL (innehåller samtliga rootutfärdare för SITHS samt LIO intern Root CA). Logga på web servern … Continue reading Continue reading

Posted in IIS, PKI | Tagged , , , | Comments Off on Konfigurera IIS att använda Certificate Trust List