Tag Archives: esxi

Power off VM via command line ESXi

Using the ESXi 5.x esxcli command to power off a virtual machine The esxcli command can be used locally or remotely to power off a virtual machine running on ESXi 5.x. For more information, see the esxcli vm Commands section … Continue reading Continue reading

Posted in ESXi, Vmware | Tagged , , | Comments Off on Power off VM via command line ESXi

HBA Reset ESXi 5

För att få en nyzoonad host att upptäcka presenterade datastores behöver man “glitcha” HBA:n. För att göra detta utan att behöva boota om hosten, öppna en SSH session mot aktuell maskin och kör nedanstående : echo “scsi-qlalip” > /proc/scsi/qla2xxx/”hbanr” Ex. … Continue reading Continue reading

Posted in ESXi, Vmware | Tagged , , , | Comments Off on HBA Reset ESXi 5

Vmware, Slow console for Win2008-R2 on ESX 4.1

By  default the video RAM (Edit Settings/Video/Video Ram) is set to 8meg.  With that setting VM Tools will not install the WDDM driver. You need to  increase the ram to 32meg before doing VM Tools. If you don’t change the … Continue reading

Posted in Vmware | Tagged , , | Comments Off on Vmware, Slow console for Win2008-R2 on ESX 4.1