Tag Archives: firewall

Enkel sökning i Windows firewall-logg

Starta Powershell som administratör För att söka efter RECEIVE och port 135 kan du skriva Select-String -Path C:\Windows\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log -Pattern “RECEIVE” | Select-String ” 135 ” Notera mellanslagen innan och efter 135. Detta för att söka efter just porten som har … Continue reading Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Enkel sökning i Windows firewall-logg