Tag Archives: Jämföra

Jämföra servernamn i textfiler med Powershell

Om man vill jämföra innehållet i 2 textfiler/arrayer kan man använda Compare-Object. Nedan finns ett exempelscript som jämför listor från AD:t och från Netbackup. #Hämtar in filen med AD innehållet och gör om alla rader till lowercase $adtemp = (Get-Content … Continue reading Continue reading

Posted in Powershell | Tagged , , | Comments Off on Jämföra servernamn i textfiler med Powershell