Tag Archives: registry

En temporär profil laddas vid inloggning

Om man ser en popup varning när man loggar in på en server eller om det loggas ett event att du loggas in med en temporär profil så har något gått fel med windows profilhantering. Event id i applikations loggen … Continue reading Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , | Comments Off on En temporär profil laddas vid inloggning

Disable Recycle Bin in Windows for all users.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] New DWORD 32-bit NoRecycleFiles = 1 Logoff and Logon and your Recycle Bin should look like this.

Posted in Windows | Tagged | Comments Off on Disable Recycle Bin in Windows for all users.

Enable Remote Desktop Services remotley

By default the Remote Desktop Service is not activated in Windows. This is how you enable in remotely. Connect to remote registry ang change the registry key below HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\ fDenyTSConnections = 0

Posted in Windows | Tagged , , , , | Comments Off on Enable Remote Desktop Services remotley