Tag Archives: sign

Förlänga CRL med CA-servern offline

För att förlänga revokeringslistan när CA-servern är offline måste du ha åtkomst till CA-certifikatet. CA-certifikatet måste installeras i ditt Personal Certifikat Store på maskinen du ska arbeta på. Re-sign CRL InFile OutFile Giltigthetsperiod Days:Hours certutil -v -f -sign “PKI LAB … Continue reading Continue reading

Posted in PKI | Tagged , , | Comments Off on Förlänga CRL med CA-servern offline