Tag Archives: vSphere

Memory Alert under Hardware status i vcenter

Om man har ett memory alert under hardware status fliken i vCenter som inte försvinner när man åtgärdar problemet finns det en KB från vmware som löser problemet. http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2061093 Continue reading

Posted in Vmware | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Memory Alert under Hardware status i vcenter

Sätta advanced settings på virtuella maskiner under drift

I vanliga fall när man ska sätta en ny advanced setting måste man stänga av VM:en och peta in inställningen och sedan starta upp den igen, via PowerShell/PowerCLI så kan man göra detta under full drift. Dock så kan en … Continue reading Continue reading

Posted in Powershell, Vmware | Tagged , , , , | Comments Off on Sätta advanced settings på virtuella maskiner under drift