Vmware tools fyller applikationsloggen med Error in the RPC receive loop

I Windows kan Vmware tools börja spy event i Applikationsloggen på grund av en bugg i 5.1 versionen vi kör just nu.

En workaround finns tillgänglig i länken nedan tills dess att vi installerar Update 1 som ska lösa problemet

1. Editera/skapa filen tools.conf

Windows XP and Windows Server 2000/2003 
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VMware Tools\tools.conf 
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 and Windows Server 2012
C:\ProgramData\VMware\VMware Tools\tools.conf 

2. Lägg till följande text i tools.conf
[logging]
vmusr.level = error

3. starta om Vmware tools servicen

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2036350

This entry was posted in Vmware, Windows and tagged , . Bookmark the permalink.